- Oddelek za strojništvo

Predstojnik oddelka: AV dipl. inž. Helmut Kampl
>> dodatne informacije

- Oddelek za elektotehniko

Predstojnik oddelka: AV dipl. inž. dr. Rüdiger Stonitsch
>> dodatne informacije

- Oddelek za mehatroniko

Predstojnik oddelka: AV dipl. inž. Peter Grengl
>> dodatne informacije

- Strokovna šola za mehatroniko

Predstojnik oddelka: Prof. DI Dr. Rüdiger Stonitsch
>> dodatne informacije

- Večerna šola za zaposlene

Izobraževalna smer: strojna tehnika in tehnika za večje proizvodne naprave
Vodja: prof. dipl. inž. Peter Schaller
>> dodatne informacije

- Praktični strokovni pouk

Vodja delavnice:
FOL Ing. BEd Herbert Lechner / FOL Ing. BEd Andreas Albel
>> Delavnice & laboratoriji

- Kmetijska & okoljska tehnika

Predstojnik oddelka: Prof. DI Helmut Kampl
>> dodatne informacije

 

 

HTL1 Klagenfurt