Zrelostni in diplomski izpit sestoji iz treh stebrov:

1. diplomska naloga, prezentacija in diskuzija

2. Pisni zrelostni in diplomski izpit iz

 • nemščine in/ali angleščine (centralne delovne naloge ministerija; delovni čas 300 minut),
 • uporabne matematike (centralne delovne naloge ministerija; delovni čas 270 minut),
 • strokovne teorije (decentralizirane delovne naloge izspraševalke/izspraševalca Višje tehniške šole HTL 1 Lastenstraße; delovni čas 300 minut).

3. Ustni zrelostni in diplomski izpit iz

 • jezika: angleščina ali nemščina (tega izpita ni, če sta bila oba predmeta opravljena v teku pisnega zrelostnega in diplomskega izpita),
 • težiščnega predmeta: teorija strokovnih predmetov posameznih oddelkov,
 • izbirnega predmeta: splošno izobraževalni predmeti (zemljepis, zgodovina in politična vzgoja, naravoslovje, verouk, gospodarstvo in pravo ter teorija strokovnega predmeta, ki ni težiščni predmet).

 


 

Zaključni izpit strokovne šole

Zaključni izpit sestoji iz treh stebrov:

1. Zaključno delo, prezentacija in diskuzija

2. Pisni izpit iz

 • nemščine (decentralizirane delovne naloge izspraševalke/izspraševalca Višje tehniške šole HTL 1 Lastenstraße; delovni čas 180 minut).
 • Strokovni izpit (decentralizirane delovne naloge izspraševalke/izspraševalca Višje tehniške šole HTL 1 Lastenstraße; delovni čas 480 minut).

3. Ustni zaključni izpit iz

 • težiščnega kolokvija: teorija strokovnih predmetov kot npr. mehanike in elementov mehatronike, elektrotehnike/elektronike, avtomatizacijske tehnike,
 • izbirnega predmeta: teorija strokovnega predmeta, ki ni bil izbran kot težiščni kolokvij, tudi gospodarstvo in pravo ter operativna tehnika

 


 

Zrelostni in diplomski izpit na večerni šoli

Zrelostni in diplomski izpit sestoji iz treh stebrov:

1. Diplomska naloga ali 35-urni projekt

2. Pisni zrelostni in diplomski izpit iz

 • nemščine ali angleščine (delovna naloga izspraševalke/izspraševalca Višje tehniške šole HTL 1 Lastenstraße; delovni čas 300 minut),
 • uporabne matematike (delovna naloga izspraševalke/izspraševalca Višje tehniške šole HTL 1 Lastenstraße; delovni čas 270 minut).

3. Ustni zrelostni in diplomski izpit iz

 • jezika: nemščina in/ali angleščina (izbere se lahko še enkrat isti predmet ali drugi predmet, ki je bil opravljen v teku pisnega zrelostnega in diplomskega izpita),
 • težiščnega predmeta: teorija strokovnega predmeta diplomske naloge oz. 35-urnega projekta,
 • komplementarnega predmeta: teorija strokovnega predmeta, ki ni bil težiščni predmet.

 

 


 

Downloads:

 • Zrelostni in diplomski izpit [pdf]