Prijava na Višjo tehniško šolo HTL 1 Celovec Lastenstraße poteka hitro in nebirokratsko:

Sprejem in prijava na našo šolo

Prijava:


Višja tehniška šola Celovec

Lastenstraße 1, 9020 Celovec
T: +43 463 316 05
F: +43 463 316 05 23
M: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
>>Odpiralni čas ravnateljstva/tajništva

Izčrpnejše informacije najdete pod FAQ na koncu spodaj.

 

Prijava na Višjo tehniško šolo HTL1 Lastenstraße

Kdaj:

 • od januarja do marca

Kje:

 • na "dan odprtih vrat"
 • v tajništvu/ravnateljstvu
 • preko spletne strani

Kaj moram prinesti s seboj?

 • semestrsko spričevalo 8. šolske stopnje v originalu
 • potrdilo o stalnem prebivališču
 • rojstni list
 • letno spričevalo 7. šolske stopnje (kopija)

Kdaj dobim pritrditev?

 • najkasneje konec marca

 

Postopek sprejema

 • Če želite obiskovati Višjo tehniško šolo HTL1 Lastenstraße, se morate najprej prijaviti! Na original Vašega semestrskega spričevala bomo žigosali žig naše šole; samo take prijave bodo upoštevane.
 • Če ima Vaše spričevalo že žig neke druge šole, Vaše prijave ne smemo upoštevati.
 • Rok za prijavo se začne na "dan odprtih vrat" januarja in se konča v petek, marca.
 • Med počitnicami je tajništvo odprto od 8-12 ure, med šolskim časom od ponedeljka do četrtka od 8.00-15.30, v petek do 13.30.
 • Prijavnico dobite na "dan odprtih vrat“ v sobi za prijavo, med počitnicami v ravnateljstu ali na spletni strani (glej zgoraj).
 • S seboj prinesite naslednje:
  • semestrsko spričevalo 8. šolske stopnje (v originalu),
  • letno spričevalo 7. šolske stopnje,
  • potrdilo o stalnem prebivališču in
  • rojstni list (vse dokumente v kopiji).
 • O sprejemu na našo šolo odloča avtonomna šolska uvrstitev. Odločilne so povprečne ocene iz nemščine, angleščine, matematike in fizike iz semestrskega spričevala 8. šolske stopnje ob upoštevanju šolskega tipa (SIVŠ und NSŠ).
 • Definitivno potrdilo o sprejemu dobite najkasneje konec marca.
 • Če je letno spričevalo pozitivno (predmeta latinščina oz. drugega tujega jezika ne upoštevamo), Vas jeseni z veseljem sprejmemo.
 • Za nadaljnje informacije smo Vam na voljo.

 

Sprejem in prijava na našo šolo

 

Informativni dnevi: Vsak sredo!

Ciljna skupina: Učenke in učenci 3. in 4. razreda gimnazije/nove srednje šole/glavne šole
Prijava: Online, +43 699 13160530 (inklusivno napovedi termina) in tudi pisno preko e-maila Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

FAQ – Pogosto zastvaljena vprašanja

Kdaj se moram oz. svojo hčerko/svojega sina prijaviti?

Rok za prijavo za šolsko leto se konča v petek, marca 2019.

Kateri dokumenti so potrebni?

Izpolnjena prijava (prijavo najdete na spletni strani ali jo dobite v tajništvu/ravnateljstvu šole), kopijo letnega spričevala 7. šolske stopnje, semestrsko spričevalo 8. šolske stopnje v originalu, kopijo rojstnega lista, kopijo potrdila stalnega prebivališča.

Kje lahko dobim formularje za prijavo?

Prijavnico najdete kot prenos na spletni strani (glej zgoraj) ali jo dobite v tajništvu/ravnateljstvu šole.

Kateri so pogoji za sprejem?

Odločilne so ocene semestrskega spričevala v predmetih: matematika, nemščina, angleščina in fizika. Sistem točkovanja določa zaporedje kandidatk in kandidatov. Predpogoj je tudi pozitivno letno spričevalo 8. šolske stopnje.

Ali je potreben sprejemni izpit?

Ne, sprejemnega izpita ni. Kriteriji za sprejem so navedeni pod „Kateri so kriteriji za sprejem?“

Kje se lahko vpišem oz. kje je treba oddati prijavnico?

V tajništvu/ravnateljstvu Višje tehniške šole HTL1 Lastenstraße. Semestrsko spričevalo je treba predložiti v originalu. Zato je prednostno, če se osebno prijavite.

Kdaj izvem, ali sem sprejet/a?

O sprejemu izveste najkasneje konec marca. Dokončni sprejem pa je potrjen šele tedaj, ko oddate pozitivno letno spričevalo 8. šolske stopnje na koncu šolskega leta.

Do kdaj moram najkasneje oddati leto spričevalo 8. šolske stopnje?

Letno spričevalo oz. kopijo je treba oddati do konca prvega tedna med počitnicami v tajništvu/ravnateljstvu (oddaja je mogoča tudi preko elektronske pošte).

Ali se paralelno lahko prijavim še na drugi šoli?

Ne, iz zakonskih razlogov se lahko prijavite le na eni šoli. Na original semestrskega spričevala bo vtisnjen žig šole, tako da se ne morete prijaviti še na drugi šoli.

Kaj storiti, če me neka šola ni sprejela?

Ko je oficialni rok za sprejem potekel in v primeru, da ima šola še prosta mesta, obstaja možnost naknadnega sprejema.

Kako pomembne so ocene v semesterskem spričevalu ali celo negativna ocena?

Ocene v semestrskem spričevalu so odločilne (glej tudi „Kriteriji za sprejem“). Negativna ocena v semestrskem spričevalu še ne pomeni, da ne boste sprejeti, ampak vpliva na zaporedje pri sistemu točkovanja.

Kaj se zgodi, če imam v letnem spričevalu negativno oceno?

V tem primeru je potreben popravni izpit, ki ga lahko opravite tudi na Višji tehniški šoli HTL1 Lastenstraße.

Kaj se zgodi, če nisem bil/a sprejet/a?

Lahko se poskusite prijaviti na drugi šoli, ki ima mogoče še prosta mesta. O prostih mestih se lahko pozanimate na deželnem šolskem svetu za Koroško.

Moram šoli (SIVŠ/AHS), ki jo trenutno obiskujem, sporočiti, da bom menjal na Višjo tehniško šolo HTL1 Lastenstraße?

Ne, šoli, ki jo trenutno obiskujete, ni treba javiti, da boste menjali na Višjo tehniško šolo HTL1 Lastenstraße. V primeru, da niste bili sprejti, lahko nadaljujete Vaše šolanje na SIVŠ/AHS.

Trenutno obiskujem SIVŠ/AHS. Katere možnosti imam, če ne bi bil/a sprejt/a?

S šolanjem na šoli (SIVŠ/AHS), ki jo trenutno obiskujete, lahko vedno nadaljujete, ker ste učenka/učenec te šole.

Trenutno obiskujem NSŠ/NMS? Katere možnosti imam, če ne bi bil/a sprejt/a?

Ko je oficialni rok za sperjem potekel, se lahko na drugih šolah pozanimate, ali imajo še prosta mesta.

Ali je po 4. razredu SIVŠ/AHS mogoča menjava na Višjo tehniško šolo?

Seveda. Morate se prijaviti, tako kot že opisano, s semestrskim spričevalom.

 

Ali je Višja tehniška šola HTL1 Lastenstraße prava šola zame?

Ali je Višja tehniška šola primerna za dekleta?

Seveda! Pomembno je, da se zanimate za naravoslovne predmete in za tehniko; to velja seveda tako za fante kot za dekleta.

Obiskujem NSŠ/NMS. Kako dobra je moja dosedanja izobrazba za Višjo tehniško šolo?

Glede na izbiro predmetov je NSŠ/NMS kot tudi SIVŠ/AHS za predznanje primerna. Odločilno je, kaj ste si zapomnili in kaj ste se naučili.

Ali traja šolanje na Višji tehniški šoli eno leto dlje kot na SIVŠ/AHS?

Da, šolanje na Višji tehniški šoli traja eno leto dlje, zato pa imate dodatno utemeljeno poklicno izobrazbo. Praktično usposabljanje na Višji tehniški šoli HTL1 Lastenstraße se razlikuje od izključno teoretičnega izboraževanja na drugih šolah ter vam bo koristilo v bodočem poklicnem življenju.

Kako se lahko odločim za pravo izobraževalno smer?

Najbolje je, da si ogledate opis oddelkov na Višji tehniški šoli HTL1 Lastenstraße in da razmislite, kateri poklic želite izvajati. To primerjate s svojimi interesi. V pomoč za pravo odločitev Vam je lahko tudi „dan odprtih vrat“, ki bo januarja, ter tudi ogled pouka.

Ali se kasneje glede izobraževalne smeri še lahko preusmerim?

V prvih letnikih je menjava znotraj oddelka mogoča. Menjava izven oddelka, npr. mehatronika ali strojništvo, je mogoča samo v prvem letniku. Dodatne informacije lahko pridobite pri predstojnikih oddelkov.

Katere poklicne možnosti imam po Višji tehniški šoli HTL1 Lastenstraße?

Absolventke in absolventi Višje tehniške šole HTL1 Lastenstraße imajo glede izvrstne izobrazbe izredno dobre poklicne možnosti. Absolventke in absolventi Višje tehniške šole HTL1 Lastenstraße so zaželeni doma in v tujini.

 

Sprejem in prijava na našo šolo