Kompetenčni center za tehniko vozil

Pouk učenk in učencev s težiščem „tehnika vozil“ od 3. semestra naprej poteka v glavnem v kompetenčnem centru. To velja za praktični kot tudi teoretski pouk.

V kompetenčnih centrih, v katerih so na voljo tudi vozila, se učenke in učenci seznanijo z gradnjo in načinom delovanja vozil - od podvozja, krmiljenja, zavora tja do prenosa moči.

Pri razstavljanju in ponovnem sestavljanju razpoložljivih motorjev, se učenke in učenci v kompetenčnem centru seznanijo z zgradbo in delovanjem vseh sestavnih delov motorja z notranjim izgorevanjem. Vadijo tudi ravnanje s specialnim orodjem za proizvodnjo avtomobilov. Z orodji za diagnostiko so učenke in učenci na koncu svoje izobrazbe usposobljene/usposobljeni razbrati iz pomnilnika napak, kje se nahaja napaka vozila in, v kolikor je mogoče, hibo popraviti oz. odstraniti.

Učenke in učenci se ukvarjajo tudi z napravami za vzdrževanje klimatskih naprav, z napravami za zmanjšanje tlaka, z merilcem za kompresijo, s preskusom tesnjenja itd. Samoizoblikovani modeli, ki nastajajo v okviru diplomskih nalog, prispevajo k boljšemu razumevanju. Ilustrativna gradiva, ki so zaradi izvrstnih kontaktov z avtomobilno industrijo konstantno obnovljena in tako odgovarjajo najnovejši tehnologiji, poživljajo teoretski pouk in pomagajo pri konstruktivnih delovnih nalogah.

Dva dinamometra v zvočno izoliranem prostoru omogočata posneti parametre motorja, merjenje porabe goriva ter preverjanje tlaka in temperature pri motorjih z notranjim izgorevanjem. Absolventke in absolventi, ki so se izobraževali v kompetenčnih centrih na Višji tehniški šoli HTL1 Lastenstraße, so pridobili nadpovprečno znanje na področju tehnike vozil in zaradi tega hitro najdejo poklic v avtomobilni industriji.

 

 

 

Kompetenčni center

 

Kompetenčni center

 

Kompetenčni center za konstrukcijski menedžment

Stalno povpraševanje regionalnih/nadregionalnih industrijskih podjetij po izobraženih razvojnih, konstrukcijskih in projektnih inženirkah in inženirjih je bil vzrok, da smo ustanovili kompetenčni center za konstrukcijski menedžment.

Na osnovi raznolike osnovne tehniške izobrazbe učenke in učenci obeh težišč pridobivajo temeljno znanje, ki jih s pomočjo 3D računalniškega programa CREO usposablja za razvijanje in konstruiranje zahtevnih strojnih in vozilskih komponent.

Že v drugem letniku se učenke in učenci s pomočjo programa CREO seznanijo s 3D risanjem. 3D risanje intenzivno vadijo tudi v tretjem in četrtem letniku. S praktičnimi delovnimi nalogami in z raznimi ilustrativnimi gradivi se učenke in učenci učijo razvijanja, konstruiranja in merjenja sestavnih delov. Delovne naloge posameznih projektnih skupin zahtevajo dodatne spretnosti kot npr. izračun stroškov, načrtovanje projekta in časovni menedžment.

Učenke in učenci v času pisanja diplomske naloge, ki je del zrelostnega in diplomskega izpita (mature), pridobljene spretnosti utrjujejo in udejanjijo v praksi. V optimalnem primeru učenke in učenci razvijajo, merijo in konstruirajo stroje v naših internih delavnicah. S tem je zarisano kroženje poteka, od kompleksne naloge do konstrukcije, od izdelave tja do intenzivnega sodelovanja z industrijo – to pomeni realnost, ki je ni mogoče preseči.

 

Kompetenčni center

 

Kompetenčni center

 


 

Mehatronika – kompetenčni center

V kompetenčnem centru za mehatroniko so elementarne tehnologije iz področij mehanike, elektronike in informacijske tehnike med seboj povezane.

Cilj je, da učenke in učenci uporabijo in utrjujejo že usvojene spretnosti pri modernih kompleksnih avtomatizacijskih sistemih, tako da bi tudi v prihodnje odgovarjali zahtevam gospodarstva. Pri tem polagamo pozornost na analitično in mrežno mišljenje. To se zgodi predvsem z ozirom na trenutni razvoj mehatronike v smer industrija 4.0 oz. digitalizacija 4.0 pred ozadjem vmesnika „človek – robot“.

Poleg tega nudi kompetenčni center za mehatroniko prostor za šolanja, seminarje in prezentacije produktov s področja mehatronike.

V 3. letniku posredujemo osnovo robotike. Pri tem se osredotočamo na zgradbo, uporabo in programiranje robotov. Delovne naloge sežejo od enostavne montaže do krmiljenja eksternih aktorjev in senzorjev z roboti.

V 4. letniku učenke in učenci že zvezujejo, programirajo in testirajo tehnološke postaje fleksibilnega avtomatizacijskega sistema. Pri tem uporabljajo moderne SPS programe in pripadajočo programsko opremo za razvijanje sheme vezja. Osredotočajo se na analizo in odpravo napak.

V 5. letniku sledi zagon fleksibilne avtomatizacijske naprave. V ospredju so nadaljnje programiranje robotov s sensorsko integracijo kamere, vizualizacija in skladiščenje. S pomočjo centralnega krmiljenja robota z integrirano kamero je lahko slediti tekočemu traku in je mogoče vsak čas poseči v proizvodne in avtomatizacijske sisteme.

 

Naša moderna avtomatizacijska naprava in tehniška postaja sestojita iz naslednjih komponent:

  • elektropnevmatike
  • 5-premskega zglobnega robota
  • linearnega robota
  • poznavanja in ovrednotenja slik
  • RFID-tehnologije
  • sistema za skladiščenje
  • merske enote
  • postaje za montažo

 

Avtomatizacijska naprava podjetja SL-Automation

Kompetenčni center

 

Robot „RV-2AJ“

Kompetenčni center

 

Tehnološka postaja „Pozicioniranje“

Kompetenčni center

 

Tehnološka postaja „Pozicioniranje razsutega materiala“

Kompetenčni center

 

Tehnološka postaja „Obdelava pločevine“

Kompetenčni center

 

Tehnološka postaja „CD-Handling“

Kompetenčni center

 

Tehnološka postaja „Sortiranje“

Kompetenčni center

Podrobnejše informacije: