Smisel sporazuma

Naša šola je odprta za svet, demokratična in čista šola s prijetnim vzdušjem. Medsebojno spoštovanje in priznanje sta neobhodno potrebni.

Učenke in učenci naj razvijajo učno in zmogljivostno sposobnost ter svojo osebnost.

Cilj je, da svojim učenckam in učencem nudimo izvrsten in nemoten pouk.

Uspešno delo in učenje uspeta le takrat, če to omogočajo postavljeni okvirni pogoji. K tem v prvi vrsti spadata nestresno in mirno učno vzdušje, ki ju podpira sporazum o vedenju.

Vsaka učenka in vsak učenec, ki obiskuje našo šolo, je dolžna/dolžen, da upošteva naša šolska pravila.

 

Pogoji za prijetno sožitje

V - vljudnost

 • Spoštljivo ravnanje: iskrenost
 • Ne motiti pouka: MP3 predvajalniki, račnualniške igre, ... niso dovoljeni
 • Povezanost: prevzeti odgovornost, spospobnost delati v timu, razvoj osebnosti, preprečevanje konfliktov, ...
 • Čistost: Razredi, hodniki, stranišča, laboratoriji, delavnice in zunanje ureditve morajo ostati čiste.

T - točnost

 • Točnost: pouk, neopravičena odsotnost od pouka ni dovoljena
 • Dogovorjeni roki: domače naloge, referate, poročila o delovanju v laboratorijih in delavnicah je treba pravočasno oddati oz. opraviti; prispevke za knjige, ekskurzije, smučarske tečaje ipd. je treba pravočasno vplačati
 • Rediteljice/reditelji: tablo je treba pobrisati preden se začne pouk, pokvarjene stvari je treba javiti, treba je skrbeti za pospravljen in čist razred, ...

P - pripravljenost

 • Želim ...
  • obiskovati šolo
  • se učiti
  • samostojno delati
  • pomagati sošolkam in sošolcem
  • doseči svoje cilje

 

HTL1 Klagenfurt